Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 29/03/2018
Nama : KESHAVA A/L K GANESAN
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 040302060815
Jantina : LELAKI,
Bangsa : INDIAN/KRISTIAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : KPG BHARU/000724/18
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :