Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 23/03/2018
Nama : THE TING WAY
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 020805020833
Jantina : LELAKI,
Bangsa : CINA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : ALOR SETAR/006297/18
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :