Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 17/02/2018
Nama : JOANNE MAK SIEW TING
Nama Gelaran :
Umur : 13 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru / No KP Lama / No Passport : 040601120320 / - / -
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : CINA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : KG. LINGKUDAU KENINGAU
Report No : KENINGAU/001375/18
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 140CM   Berat: 50KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :