Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 02/03/2018
Nama : CHARLIE CHAI LIK
Nama Gelaran :
Umur : 13 Tahun
Tarikh Lahir : 01/01/0001
No KP Baru : 051027131263
Jantina : LELAKI,
Bangsa : CINA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : LOT 281 JLN TEMENGGONG LAWAI JAU MIRI
Report No : MIRI/002538/18
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :