Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 31/01/2018
Nama : WAN MOHD FIRDAUS BIN WAN ABDUL HAMZAN
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 010324021027
Jantina : LELAKI,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 583 KAMPUNG PERMATANG KERAMAT 06900 YAN KEDAH
Report No : YAN/000436/18
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :