Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 09/02/2018
Nama : NURUL SYAHIDA BINTI ABDULLAH
Nama Gelaran :
Umur : 17 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 000409130020
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELANAU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 2D KAMPUNG KUALA TENGAH 96410 OYA, SARAWAK
Report No : OYA/000024/18
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :