Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 01/02/2018
Nama : LEZZLYN LIVYA GOGID @ AMBROSE
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 030924120246
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : DUSUN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : KAMPUNG RIA,KENINGAU
Report No : KENINGAU/000704/18
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 156CM   Berat: 40KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :