Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 22/01/2018
Nama : AVIEMERLIN FABIANUS
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 020519121342
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : DUSUN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : KENINGAU/000598/18
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 150CM   Berat: 50KG
  • Tanda Badan: TATU DI TENGKUK
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :