Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 30/01/2018
Nama : SITI ADAWIYAH BINTI ABDUL GHANI
Nama Gelaran :
Umur : 13 Tahun
Tarikh Lahir : 01/01/0001
No KP Baru : 040408131554
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : 25-3A-03 BLOK DAHLIA K GARDEN AVENUE - JALAN S2 G5 - SEREMBAN
Report No : SEREMBAN/001102/18
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :