Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 27/01/2018
Nama : NORHAYATI BINTI SAARI
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 030528090188
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : (RUMAH TIDAK BERNOMBOR), KAMPUNG CHANTEK BANGUN, 02700, SIMPANG EMPAT, PERLIS.
Report No : SPG EMPAT/000272/18
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :