Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 09/12/2017
Nama : NORAMWASELA BINTI LONG
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 020308102344
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : ORANG ASLI
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : KG ORANG ASLI SG BUMBUM PULAU CAREY SELANGOR
Report No : TELOK PANGLIMA GARANG/000095/18
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :