Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 30/12/2017
Nama : AHMAD FAUZAN AQIL BIN AHMADDIAH
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 030928140041
Jantina : LELAKI,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : A-12-16 PPR SALAK SELATAN MUKIM PETALING 57100 KUALA LUMPUR
Report No : SALAKSB/000039/18
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :