Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 03/12/2017
Nama : WENNIE MARINI MISAH ANAK BUNYA
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 020704130750
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : KUARTERS PEKERJA TUNG AIK SHIPYARD JALAN SUNGAI MAONG
Report No : SIBU/011377/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 162CM   Berat: 43KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :