Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 12/11/2017
Nama : NUR MILAH BINTI MD NOR KAMAL
Nama Gelaran :
Umur : 13 Tahun
Tarikh Lahir : -
/ No Passport : / 51204C00481
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : BURMESE
Warganegara : MYANMAR
Alamat : B-106-5,JALAN MULIA,TAMAN MULIA JAYA,68000 AMPANG, SELANGOR
Report No : AMPANG/026149/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 140CM   Berat: 35KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :