Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 06/11/2017
Nama : DESMOND EDDIEYSON ANAK DAVEY
Nama Gelaran :
Umur : 2 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 151108130949
Jantina : LELAKI,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 23 KAMPUNG STUNGKOR BARU, 94500 LUNDU, SARAWAK
Report No : SIMUNJAN/001054/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 87CM   Berat: 12KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :