Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 12/10/2017
Nama : DIANA TAMUH ANAK ULIM
Nama Gelaran :
Umur : 12 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 041211130456
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : MIRI/012160/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 155CM   Berat: 55KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :