Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 09/10/2017
Nama : NURHAMIZAH BINTI ABDUL RAHMAN
Nama Gelaran :
Umur : 17 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 991015075452
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : MO 52B, JALAN KUNCI AIR BATU 2, SEPINTAS, SABAK BERNAM
Report No : SABAK BERNAM/002076/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 170CM   Berat: 50KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :