Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 12/09/2017
Nama : KARTIGA
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 011008020406
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : INDIAN/KRISTIAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 261 TAMAN LOBAK LORONG 1/10 TAMAN LOBAK 09600 LINAS KENAH
Report No : HI TECH/002478/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :