Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 06/09/2017
Nama : DANIAL UQAIL BIN MOHD
Nama Gelaran :
Umur : 13 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 040113100523
Jantina : LELAKI,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : NILAI/009718/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :