Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 08/09/2017
Nama : LAI ANN NEE
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 030212140492
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : CINA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 32, TAMAN SRI MERDEKA JALAN 2, 68000 AMPANG SELANGOR
Report No : AMPANG/021056/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :