Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 21/08/2017
Nama : NORYANA BINTI MAGAMBAN
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 001217121132
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : LAIN LAIN BANGSA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : KAMPUNG GUMANDANG KUDAT SABAH
Report No : KUDAT/003860/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 130CM   Berat: 45KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :