Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 28/08/2017
Nama : MOHAMAD AZHAR BIN SHAIK HABIBUR RAHMAN
Nama Gelaran :
Umur : 12 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru / No KP Lama / No Passport : 040907080229 / - / -
Jantina : LELAKI,
Bangsa : INDIA MUSLIM/MALBARI
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 1 JALAN PERMAI 3/1 TAMAN KERIAN PERMAI 34200 PARIT BUNTAR PERAK
Report No : PARIT BUNTAR/002734/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 130CM   Berat: 45KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :