Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 04/08/2017
Nama : SHARON A/P BERNARD
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 000912141042
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : INDIA/SINGALESE/SRI LANKA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 262 KG BARU KUNDANG
Report No : KUNDANG/002646/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 145CM   Berat: 57KG
  • Tanda Badan: TIADA
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :