Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 05/08/2017
Nama : SHALINI A/P MAHALINGAM
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 020202140748
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : INDIA/SINGALESE/SRI LANKA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : 124 D JINJANG SELATAN KUALA LUMPUR
Report No : JINJANG/016297/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :