Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 01/08/2017
Nama : TERRY JUNIOR GOLINGAI
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 020916120351
Jantina : LELAKI,
Bangsa : KADAZAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : WAIKIKI CONDOMINIUM, M1010, MAUI COURT, TANJUNG ARU, KOTA KINABALU, SABAH.
Report No : TANJONG ARU/004308/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :