Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 15/07/2017
Nama : MUHAMMAD YASIR HAQ BIN YAZID
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 020410020265
Jantina : LELAKI,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 80 TAMAN PINANG MERAH BUKIT PINANG
Report No : KEPALA BATAS (KH)/000725/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :