Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 15/07/2017
Nama : NUR ALIA BINTI SAAD
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 010408020742
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 36 TAMAN BERLIAN 06550 ALOR SETAR,KEDAH
Report No : ANAK BUKIT/001256/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :