Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 07/07/2017
Nama : JUMAIDAH BINTI RUDY
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 010914121044
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : LAIN LAIN BANGSA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : KAMPUNG LOK URAI
Report No : PULAU GAYA/001277/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :