Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 01/07/2017
Nama : NUR HIDAYAH BINTI HASSAN
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 020902090120
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO. 30A, KAMPUNG TEPI SUNGAI, JALAN PADANG BEHOR, 01000 KANGAR, PERLIS.
Report No : KANGAR/005168/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 125CM   Berat: 30KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :