Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 16/05/2017
Nama : CHIA SENG HAN
Nama Gelaran :
Umur : 12 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 041231040247
Jantina : LELAKI,
Bangsa : CINA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : AMPANG/012225/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 130CM   Berat: 40KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :