Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 13/04/2017
Nama : DAPHNE ENTIA ANAK LOW
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 011022130628
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : LOT 1104 JALAN SENTOSA SALIM 96000 SIBU SARAWAK
Report No : ULU LANANG/001056/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :