Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 13/04/2017
Nama : AZIZAH BINTI JOHAR
Nama Gelaran :
Umur : 13 Tahun
Tarikh Lahir : -
/ No Passport : / 512-05C0156
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : BURMESE
Warganegara : MYANMAR
Alamat :
Report No : BUTTERWORTH/002342/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :