Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 11/04/2017
Nama : NURIZZATI ALIAH BINTI MOHAMAD NO RAHIM
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 000928050268
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 32 KG DURIAN 3 BATANG GEDUNG LALANG SEREMBAN
Report No : RAHANG/001735/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 155CM   Berat: 47KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :