Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 08/04/2017
Nama : TAN JIN YONG
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru / No Passport : 020529070809 / A36147320
Jantina : LELAKI,
Bangsa : CINA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : J 2441 JALAN KESANG SELANDAR PEKAN, 77500 SELANDAR, MELAKA
Report No : SELANDAR/000206/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :