Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 02/01/2017
Nama : CHONG SIEW CHING
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 000314130976
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : CINA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 12 F BUKIT ASSES SIBU
Report No : SIBU/003233/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :