Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 17/03/2017
Nama : NELSON JAMES ANAK DEONNY
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 020416131169
Jantina : LELAKI,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : RUMAH ACHAN, SUNGAI AMANG, 96800 KAPIT, SARAWAK
Report No : KAPIT/000696/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :