Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 19/03/2017
Nama : RAFIDA
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : 01/01/0001
:
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : BAJAU SULUK
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : INANAM/001800/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 160CM   Berat: 38KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :