Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 13/02/2017
Nama : MUHAMMAD JAWAHIR BIN ABDULLAH
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 000717021029
Jantina : LELAKI,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : 166C JALAN BELAKANG MASJID SUNGAI LAYAR SUNGAI PETANI
Report No : SG PETANI/006603/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 130CM   Berat: 40KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :