Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 17/01/2017
Nama : GIRTHANAH A/P MAHINDRAN
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 010204040354
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : INDIAN/KRISTIAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : TIANG DUA/000066/17
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :