Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 08/08/2016
Nama : NUR PATIHA BINTI NASRUL
Nama Gelaran :
Umur : 12 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 040702140064
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : LOT 398B JALAN NAKHODA KIRI 68100 BATU CAVES SELANGOR
Report No : CHOW KIT/006294/16
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: TIADA
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :