Maklumat Kanak Kanak Hilang

Kanak-Kanak Hilang
Tarikh Hilang : 15/02/2020
Nama : FULMINA ABDUL GHUFUR
Nama Gelaran :
Umur : 11 Tahun
Tarikh Lahir : -
/ No Passport : / 354-16C00148
Jantina : PEREMPUAN
Bangsa : LAIN LAIN BANGSA
Warganegara : MYANMAR
Alamat :
Report No : PANDAN INDAH/002979/20
Pegawai Penyiasat : SHAHIDATUL NUR BINTI MOHD YUSOFF
Catatan :